กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 54 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 06:16:18

บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 54 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี_นายจริต แสงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS