กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพลู ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี

วันที่ 17 พ.ค. 2561 11:50:57

บ.ห้วยพลู ม.1 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี_นายไชยชิต เวชกูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS