กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขากระดาษ ม.19 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:47:39

บ.เขากระดาษ ม.19 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_นายขวัญชัย คุ้มสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS