กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนทา ม.9 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 22 พ.ค. 2561 07:00:12

บ.ขุนทา ม.9 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสุชาติ วังธรรมโชติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS