กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อุมลอง ม.4 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

วันที่ 22 พ.ค. 2561 08:16:57

บ.อุมลอง ม.4 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายแก้วมูล ต๊ะมาสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS