กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชะอม ม.2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 28 พ.ค. 2561 08:26:33

สถานการณ์ประจำวัน

บริเวณ : บ.ชะอม ม.2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ
ผู้รายงาน : นายเด่น มาทอง (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS