กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวน้ำแม่สะกึด ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 28 พ.ค. 2561 08:10:07
 
สถานการณ์ประจำวัน

บริเวณ : บ.หัวน้ำแม่สะกึด ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก
ผู้รายงาน : นายจรูญ ปิยชาติภาคกุล (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS