กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแดน ม.3 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:07:38

บ.หนองแดน ม.3 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายประยงค์ เจริญจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS