กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือ ม.1 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราณฎ์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 08:24:09
 
บ.เหนือ ม.1 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราณฎ์ธานี

เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เนื่องจากมีฝนตกเล็กน้อยเมื่อวาน วันนี้ยังไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล นายวิรัตน์ นาคบุญช่วย
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS