กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:00:29

บ.ทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ นายคำนวณ ใหลหลั่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS