กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปาง ม.8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:47:18

บ.ปาง ม.8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายเล็ก คำแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS