กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ที่ทำการอุทยานฯ (บ้านหนองป่าซาง) ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:44:17

ที่ทำการอุทยานฯ (บ้านหนองป่าซาง) ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 เวลา 09.01 น. รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย นางมาลี แก้วตาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS