กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คอกเสือ หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:13:44
 
บ.คอกเสือ หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

ที่มาข้อมูล: นายซ้อน อยู่สัก
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS