กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใหญ่ ม.7 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:10:30

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ทุ่งใหญ่ ม.7 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก
ผู้รายงาน : นายสามารถ ชายเกตุ (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS