กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แต ม.2 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน_อากาศอบอ้าว ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:55:27
 
บ.แต ม.2 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน

เช้านี้ อากาศอบอ้าว ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน

ที่มาข้อมูล นายเชิดชาย ปัญญาดี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS