กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณรอบ 24 ชม. ได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:14:26
 
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนรอบ 24 ชม.ได้ 10 มม. 

เช้านี้ท้องฟ้าสลัว ไม่มีฝน

ที่มาข้อมูล นายอุทร มีศรี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS