กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สรวยหลวง ม.17 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:22:14
 
บ.แม่สรวยหลวง ม.17 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวัน 

ที่มาข้อมูล นายจักรพงษ์ มูลดี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS