กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าแงะ ม.5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:15:38
 
บ.ป่าแงะ ม.5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล นายสมบูรณ์ ทิว่อง
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS