กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ร.ร. แม่สะเรียงบริพัตศึกษา ม.8 ต.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:27:37

ร.ร. แม่สะเรียงบริพัตศึกษา ม.8 ต.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายวิทยา ปริสาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS