กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุพราหมณ์ ม.3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:05:04

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.บุพราหมณ์ ม.3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก
ผู้รายงาน : นายสมชาย คงครบุรี (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS