กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเริ่มจะเย็นลง ไม่ค่อยร้อน แต้ช่วงกลางวันอากาศร้อนมาก

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:29:34

บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
สภาพอากาศตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็นลง ไม่ค่อยร้อน แต่ในช่วงกลางวันอากาศร้อนมาก 
ข้อมูลจากคุณภาณุวัฒน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS