กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:15:14

บ.แสงพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานบ่ายมีฝนตกปรอยๆ นายเสมียน คำใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS