กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพนทอง ม.3 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:00:42

บ.โพนทอง ม.3 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมศักดิ์ เฮืองบุณศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS