กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่พืช ม.18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:54:29

บ.แม่พืช ม.18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_นายบวรเกียรติ คชินทร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS