กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองแร่ ม.6 แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:09:05

บ.เหมืองแร่ ม.6 แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่ประเทศพม่าไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน นายวินัย ดีเลิศ 
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS