กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน สถานการณ์ปกติ

วันที่ 3 ก.ค. 2561 17:22:12
 
สถานการณ์

บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ในขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน สถานการณ์ปกติ เนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อมาเป็นเวลา 10 วันแล้ว

ที่มาข้อมูล : นางพรทิพย์ เพชรเจริญ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS