กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะพานลาว ม.2 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตกเลย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:20:51

บ.สะพานลาว ม.2 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตกเลย_นายสุเทพ ศิรินาโพธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS