กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองอ้อ ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ระดับน้ำที่ท่วมบางพื้นที่จากการสูบจากถ้ำหลวง ลดระดับสู่ภาวะปกติแล้ว

วันที่ 4 ก.ค. 2561 16:27:09

บ.หนองอ้อ ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ระดับน้ำที่ท่วมบางพื้นที่จากการสูบจากถ้ำหลวง ลดระดับสู่ภาวะปกติแล้ว_นายเสฎฐวุฒิ ปัญญาคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS