กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไคร้เหนือ ม.11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:35:50

บ.ห้วยไคร้เหนือ ม.11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 3 วันแล้ว มีแดดออก นายสิงห์ทอง จันทาพูน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS