กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จ้องวัด ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:52:38

บ.ห้วยไคร้เหนือ ม.11 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 2 วันแล้ว นายมณี ปฏิเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS