กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองแดงใต้ ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย อ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:30:18

บ.เหมืองแดงใต้ ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย อ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญรัตน์ คำเงิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS