กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:20:15

บ.ควน ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม._นางณัฐณิชา ศรีวิสัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS