กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนน้ำยาว ม.1 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน_วันนี้ช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกจนถึง 09.00 น. จากนั้นช่วงบ่ายท้องฟ้าเริ่มโปร่ง

วันที่ 12 ก.ค. 2561 15:42:38

บ.ดอนน้ำยาว ม.1 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน_วันนี้ช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกจนถึง 09.00 น. จากนั้นช่วงบ่ายท้องฟ้าเริ่มโปร่ง_นายบรรจง มีบุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS