กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ข้างน้ำ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม

วันที่ 13 ก.ค. 2561 07:05:18

บ.ข้างน้ำ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม_นายสุรพันธ์ โพธิ์ทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS