กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แกงขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:50:32

บ.แกงขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม._นายบัวรินทร์ วาตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS