กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำขาว ม.6 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักทั้งวัน เริ่มมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตำบลข้างเคียง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:13:53

บ.น้ำขาว ม.6 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักทั้งวัน เริ่มมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตำบลข้างเคียง_นายก่อพงศ์ จิตรพรหม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS