กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 17 ก.ค. 2561 17:15:10

บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตก นายกมล เทียมคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS