กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 47 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:35:22

บ.ดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 47 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมประสงค์ อ่อนมิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS