กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 42 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:29:05

บ.ท้ายเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 42 มม._นายเสน่ห์ แซ่เลี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS