กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:15:13

บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางละอองดาว กลิ่นขจร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS