กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สอด ม.5 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:38:49

บ.แม่สอด ม.5 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร_นายสุทัศน์ ภมรหิรัด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS