กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปรอมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดคึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:43:49

บ.ทุ่ง ม.2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปรอมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดคึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายวาทศิลป์ แก้ววันดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS