กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตระกูลพัฒนา ม.6 ต.ช้างทุน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

วันที่ 31 ก.ค. 2561 08:25:14

บ.ตระกูลพัฒนา ม.6 ต.ช้างทุน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายประยูร แสนดต

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS