กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 31 ก.ค. 2561 08:28:54

บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายตรวจ สนเถ็ง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS