กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:44:25

บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายอำนาจ ยิ้มถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS