กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แกงขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 19:31:18

บ.แกงขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายบัวรินทร์ วาตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS