กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 19:33:49

บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายวีระชัย โกษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS