กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยฮ้องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:09:14

บ.ห้วยฮ้องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายสมบัติ ไทยหนุ่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS