กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 180 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:52:34
 
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 180 มม.ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 

ที่มาข้อมูล : นางจันทร์เพ็ญ พรหมณ์ช่วย
         เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS