กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังลึก ม.4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:25:52

บ.วังลึก ม.4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตก นายบุญเลียบ เขียวสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS